QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Ngày 16/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định mới số 52/2013/NĐ-CP quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013.
Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định 02 hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử gồm:
- Website thương mại điện tử bán hàng
- Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như sàn giao dịch thương mại điện tử; website đấu giá trực tuyến; website khuyến mại trực tuyến và các loại khác do Bộ Công Thương quy định.
Theo nghị định mới, thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng có trách nhiệm phải thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. Đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ngoài yêu cầu phải có đề án cung cấp dịch vụ rõ ràng, còn phải Đăng Ký Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử trực tuyến với Bộ Công Thương sau khi website đã hoàn thiện và phải được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định.
Đồng thời, Nghị định cũng quy định cụ thể 04 nhóm hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử bao gồm:
- Nhóm hành vi về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử như tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị mà người tham gia phải đóng 01 khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận hoa hồng; lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...;
- Nhóm hành vi vi phạm về thông tin trên website điện tử như giả mạo thông tin đăng ký, sử dụng đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác gây nhầm lẫn về mối liên hệ với cá nhân, tổ chức khác...;
- Nhóm hành vi vi phạm về giao dịch trên website điện từ như thực hiện hành vi lừa đảo khách hàng; giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức khác hoặc buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của mình...